Miesten halukkuuteen liittyvä tutkimus

Yksi kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus, johon osallistui 60 tervettä miestä, osoitti Testofenin® nauttimisen kasvattaneen miesten halukkuutta. Koehenkilöt, jotka nauttivat 600 mg Testofenia® päivittäin kuuden viikon ajan, kokivat halukkuutensa ja sukupuolisesta kanssakäymisestä saadun nautinnon määrän lisääntyneen merkittävästi verrattuna niihin koehenkilöihin, jotka saivat lumevalmistetta. Testofenia® nauttineen ryhmän…

Lue lisää