Me Norvitalilla pyrimme edistämään kokonaisvaltaista ja tervettä elämäntapaa. Teemme korkealaatuisia ravintolisiä, jotka ovat hyvä lisä terveelliseen elämään.

Lue lisää Norvitalista

Tosiasia on, että useimpien miesten hiukset ohenevat jossakin elämänvaiheessa. Hiusten harventuminen alkaa noin puolella miehistä ennen kuin he ovat täyttäneet 50 vuotta, mutta tässä on paljon yksilöllisiä eroja. Useimmilla nuorilla miehillä on kaveri, jonka hiusraja on alkanut vetäytyä ohimoilta nopeammin kuin muilla.

Lue lisää

Miesten seksuaaliseen halukkuuteen liittyvä tutkimus

Yksi kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus, johon osallistui 60 tervettä miestä, osoitti Testofenin® nauttimisen kasvattaneen seksuaalista halukkuutta. Koehenkilöt, jotka nauttivat 600 mg Testofenia® päivittäin kuuden viikon ajan, kokivat seksihalujen ja seksistä saadun nautinnon määrän lisääntyneen merkittävästi verrattuna niihin koehenkilöihin, jotka saivat lumevalmistetta. Testofenia® nauttineen ryhmän…

Lue lisää

Ladataan…