Me Norvitalilla pyrimme edistämään kokonaisvaltaista ja tervettä elämäntapaa. Teemme korkealaatuisia ravintolisiä, jotka ovat hyvä lisä terveelliseen elämään.

Lue lisää Norvitalista

Miesten halukkuuteen liittyvä tutkimus

Yksi kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus, johon osallistui 60 tervettä miestä, osoitti Testofenin® nauttimisen kasvattaneen miesten halukkuutta. Koehenkilöt, jotka nauttivat 600 mg Testofenia® päivittäin kuuden viikon ajan, kokivat halukkuutensa ja sukupuolisesta kanssakäymisestä saadun nautinnon määrän lisääntyneen merkittävästi verrattuna niihin koehenkilöihin, jotka saivat lumevalmistetta. Testofenia® nauttineen ryhmän…

Lue lisää

Ladataan…